Miody wiejskie z rodzinnej pasieki na Mazowszu w okolicach Wilgi w rejonie Obszaru Natura 2000: Dolina Środkowej Wisły 

Miody wiejskie