Tradycyjne miody z naszej rodzinnej pasieki k/Wilgi na Mazowszu.

Mazowiecki nawłociowo-spadziowo-gryczany 1,1 kg

45.00 PLN
Opis produktu:

Jeden z naszych najpóźniejszych tradycyjnych miodów wiejskich.

Nie dziękuję